HFBB COFFEE BAR EXTENSION

Team NONA Architectuur & StevenAlice Architects
Location Brussels
Client Public, Agentschap Facilitair Bedrijf
Phase Predesign (2019 – … )

NL – Het project betreft de uitbreiding van de bestaande koffiebar naar de naastliggende polyvalente ruimte, wegens de vraag tot capaciteitsvermeerdering. Het ontwerp start vanuit de gedachte van de bestaande koffiebar en onderzoekt maximale bezetting en mogelijke circulatiestromen waaruit 2 voorstellen naar voor komen. De toegang tot de koffiebar en de uitbreiding worden extra gearticuleerd door de houten wand in de hal, welke tevens plaats geeft aan de geafficheerde menukaart. De ruimte beslaat verschillende zones en gaat over van een take-away koffiebar, welke reeds bestond,  over een zone waar men in alle rust van de net aangekochte lunch en koffie kan genieten,  naar een zone voor informele vergadermomenten. Het ontwerp met modulaire meubels geeft een flexibiliteit naar gelang gebruikersvraag.

EN – This project concerns the extension of the existing coffee bar to the adjacent multipurpose room, due to the demand for capacity increase. The design starts from the idea of the existing coffee bar and examines maximum occupancy and possible circulation flows from which 2 proposals come forward. The access and extension to the coffee bar is extra articulated by the wooden wall in the hall, which also makes place to announcements on the menu. The space covers different zones and changes from a take-away coffee bar, which already existed, into a zone where you can enjoy the recently purchased lunch and coffee in peace, to a zone for informal meetings. The design with modular furniture provides flexibility according to user demand.