BRAKEL – RENOVATIE WONING & AANBOUW ATELIER

Team NONA Architectuur
Locatie Oost-Vlaanderen
Opdrachtgever Particulier
Fase Werf

NL – Deze te renoveren woning was oorspronkelijk naar de straat gericht wat een donker inwaarts gekeerd plan veroorzaakte. De verbouwing zal een transformatie brengen naar een open plan, gericht naar de tuin, waarbij licht en zicht centraal staan. Dit met aandacht voor zowel maximaal behoud van wanden en bestaande openingen, als minimale afbraak, en energetische optimalisatie. De loods/atelier wordt opgetrokken in dezelfde gevelsteen als de woning wat een esthetisch geheel vormt. Een spel van volumes, afwisselend in hoogte en diepte geven het project een speelse aanblik.

EN – This to be renovated house was originally facing the street, which caused a dark inward-facing plan. The renovation will bring a transformation to an open plan, facing the garden, where light and sight are central. This with attention to maximum preservation of both walls and existing openings, as minimal deconstruction, and energetic optimization. The shed / studio is erected in the same facing brick as the home and thus forms an aesthetic whole. A play of volumes, alternating in height and depth, give the project a playful look.