PRL HOUSE EXTENSION

Team NONA Architectuur
Location Oost-Vlaanderen
Client Private
Phase Under construction ( 2019 – … )

NL – De ontwerpvraag vertrekt vanuit een onlogische planopbouw enerzijds, en de vraag naar uitbreiding anderzijds. De uitbreiding start vanuit een kopie van de bestaande woning en past zich aan, aan de bestaande openingen in de zijgevel/wachtgevel. Hierdoor wordt de bestaande natuurlijke daglichttoetreding behouden en wordt het contact met de nieuwe inkom geoptimaliseerd.  De inkom krijgt een centrale plaats in de woning en wordt ingeleid door een helling die het niveauverschil tussen binnen en buiten op een toegankelijke manier overbrugt.  De nieuwe inkomdeur ligt verdiept in de gevel waardoor deze geaccentueerd wordt. De nieuw achtergevel trekt zich terug van de bestaande achtergevel, en doet een spel tussen bestaand en nieuw dak ontstaan.

FR – La conception démarre à partir d’une structure de plan illogique d’une part et de la demande d’expansion d’autre part. L’extension est conçue comme une copie de la maison existante et s’adapte aux ouvertures existantes dans le mur latéral. Avec cela, l’apport de lumière naturelle existant est maintenu et le contact avec la nouvelle entrée est optimisé. L’entrée est déplacée au central de la maison et est accessible depuis une pente qui comble la différence de niveau entre l’intérieur et l’extérieur. La nouvelle porte d’entrée est encastrée dans la façade, la mettant ainsi en valeur. La nouvelle façade arrière s’éloigne de la façade arrière existante, créant un jeu entre le toit existant et le nouveau toit.

EN – The design starts from an illogical plan structure on the one hand, and the demand for expansion on the other. The extension starts from a copy of the existing house and adapts to the existing openings in the sidewall. This maintains the existing natural daylight entry and it optimizes the contact with the new entrance. The entrance is moved to a central place in the house. It is introduced by a ramp that bridges the difference in level between inside and outside in an accessible way. The new entrance door is deepened in the facade which accentuates it. The rear façade recedes from the existing one, creating a playful interaction between existing and new roof.