LAD 4 APARTMENTS

Location Vlaams-Brabant
Client Private
Phase Building Permit (2019 – … )

NL – Dit hoekperceel huisvestte voormalig 2 gedateerde eengezinswoningen. Deze worden vervangen door een meergezinswoningproject met 4 eenheden.  Het volume past zich in in de omgeving door enerzijds het gabariet van de aangrenzende buur te volgen, anderzijds de hoek van de straat te accenturen door net hier een insnijding in het volume te maken. Hierdoor wordt een speelse dakhelling gecreeerd die de impact op de hoek verlaagd. Het achterliggende buitengebied is deels geprivatiseerd voor de  bewoners van het gelijkvloers, echter het overgrote deel kan in gemengd gebruik voor alle bewoners gebruikt worden. De 2 duplexappartementen, toegankelijk vanaf de eerste verdieping, hebben elk hun eigen terras, afgescheiden van elkaar.

FR – Ce lot lot d’angle abitrait auparavant 2 anciennes maisons unifamiliales. Celles-ci sont remplacés par un projet de maison multifamiliale de 4 logements. Le volume s’adapte à son environnement en suivant le gabarit du logement voisin et en accentuant le coin de la rue en faisant une incision dans le volume. Cela crée une pete de toit ludique et qui réduit l’impact sur le coin. La zone extérieure à l’arriere est partiellement privatisée pour les deux logements du rez-de-chaussée, tandis que le reste de l’espace peut être partagé par tous  les habitants. Les 2 appartements en duplex, accessibles depuis le premier étage, ont chacun leur propre terrasse, qui sont séparées les unes des autres.

EN – This corner lot housed formerly 2 dated single-family homes. These are being replaced by a multi-family home project with 4 units. The volume adapts to the surroundings by following the gabarit of the neighboring neighbor on the one hand, and by accentuating the corner of the street by making an incision in the volume just here. This creates a playful roof slope that reduces the impact on the corner. The outer area beyond is partly privatized for the residents of the ground floor, but the majority can be used for all residents in mixed use. The 2 duplex apartments, accessible from the first floor, each have their own terrace, separated from each other.