LAD 4 APARTMENTS

Location Vlaams-Brabant
Client Private
Phase Under construction (2019 – … )

NL – Dit hoekperceel huisvestte voormalig 2 gedateerde kleine eengezinswoningen. Deze worden vervangen door een meergezinswoningproject met 4 eenheden. Het volume past zich in in de omgeving door enerzijds het gabarit van de aangrenzende buur te volgen, anderzijds de hoek van de straat te accenturen door net hier een insnijding in het volume te maken. Hierdoor wordt een speelse dakhelling gecreëerd die de impact op de hoek verlaagt. Het achterliggende buitengebied is deels geprivatiseerd voor de  bewoners van het gelijkvloers. Het overgrote deel van deze tuin kan echter door alle bewoners gebruikt worden. De 2 duplex appartementen die toegankelijk zijn vanaf de eerste verdieping, hebben elk hun eigen terras, afgescheiden van elkaar.

FR – Ce lot d’angle abritait auparavant 2 anciennes maisons unifamiliales. Celles-ci sont remplacés par un projet de maison multifamiliale de 4 logements. Le volume s’adapte à son environnement en suivant la gabarit du logement voisin et en accentuant le coin de la rue en faisant une incision dans le volume. Cela crée une inclinaison de toit ludique qui réduit l’impact sur le coin. La zone extérieure à l’arrière est partiellement privatisée pour les deux logements du rez-de-chaussée, tandis que le reste de l’espace peut être partagé par tous  les habitants. Les 2 appartements en duplex, accessibles depuis le premier étage, ont chacun leur propre terrasse, qui sont séparées les unes des autres.

EN – This corner lot housed formerly 2 dated single-family homes. These are being replaced by a multi-family home project with 4 units. The volume adapts to the surroundings by following the outside form of the adjoining house. Next to that, the corner of the street is accentuated by making an incision in the volume just here. This creates a playful roof slope that reduces the impact on the corner. The outer area beyond is partly privatized for the residents of the ground floor, but the majority can be used for all residents in mixed use. The 2 duplex apartments, accessible from the first floor, have each their own terrace, separated from each other.